مجله سلامت - صفحه 2

مهر ماه زمان مناسبی برای سفر ارزان است، تور ها نرخ خوبی دارند و هوا نیز برای گشت زنی و دیدن شهر های تازه مساعد است. در اینجا چند مقصد پر طرفدار که دراین ماه می