ایران آنتیک

مجله سلامت

مواد مغذی روغن کانولا روغن کانولا مانند سایر روغن های تصفیه شده دارای مواد مغذی ضروری کمی می باشد با این حال حاوی مقدار کمی از ویتامین های محلول در چربی E و K می باشد ترکیب اسید چرب روغن کانولا چربی اشباع شده ۷ چربی غیر اشباع ۶۳ چربی دارای حلقه های اشباع