اقتصاد > صنعت - اقتصادآنلاین نوشت: آنچه در زیر می آید قیمت روز خودروهای صفر بازار تهران طی شهریور ماه 97 است که کمتر از 50 میلیون تومان در سطح بازار قیمت خو