گروه معادن >سنگ آهن - طبق اعلام انجمن سنگ آهن، طاهرعلی حسن زاده از چهره های شناخته شده و قدیمی صنعت سنگ آهن ایران صبح امروز دراثر حادثه رانندگی دارفانی را وداع