کتاب سکه های ماشینی قاجار

ماین نیوز

گروه معادن >سنگ و مصالح ساختمانی - مدیر کل دفتر صنایع معدنی غیر فلزی وزارت صنعت با اشاره به اشتغال حدود ۳۸۰ هزار نفر در صنعت سنگ های تزیینی و صنایع وابسته از فعالیت شش هزار و ۵۰۰ واحد فرآوری سنگ تزیینی در کشور خبر داد.