گروه صنایع معدنی >فولاد - مدیرعامل شرکت نسوز خوزستان اظهار کرد: امروز حدود 80 درصد نسوز موردنیاز در کشور تولید می شود. توان صنعت نسوز کشور بسیار بالا است و با ح