شاید این سوال در ذهن شما هم ایجاد شده باشد که حذف حافظه کش (Clear Cache) اپلیکیشن ها چه تفاوتی با حذف دیتای (Clear Data) آن ها دارد؟ در ادامه این مقاله قصد داری