کتاب سکه های ماشینی قاجارایران آنتیک

ماهنامه شبکه

اگر به یاد داشته باشید در شماره 194 مجله شبکه ویژگی‌ها و مشخصات زبان برنامه‌نویسی کوتلین را مورد بررسی قرار دادیم و به شما گفتیم چرا زبان فوق این پتانسیل را دارد تا به یکی از بازیگران اصلی دنیای اندروید تبدیل شود.گوگل در جریان برگزاری کنفرانس I/O خود در س