خرید کتاب سکه طلاایران آنتیک

ماشین سه

خودروسازی سئات که چندی پیش اعلام کرده بود تمایل به سرمایه گذاری در صنعت خودروی ایران دارد ، از تصمیم اش منصرف شد. خودروسازی سئات که چندی پیش اعلام کرده بود