کتاب سکه های ماشینی قاجار

لیزنا

در احکامی جداگانه از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دبیر و اعضای هیات علمی جایزه جلال آل احمد منصوب شدند به گزارش لیزنا بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی شهریار عباسی برگزیده دوره هشتم جای