بهروز رسولی لیزنا، بهروز رسولی، دانشجوی دکتری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ( ایرانداک ): سخن هفتۀ «لیزنا» دربارۀ «دسترسی آزاد به پایان نامه ها: مشکل مد