کتاب «زن امروز مرد دیروز» نوشته اصغر کیهان نیا امروز (سه شنبه، ۲6 دی ماه) با حضور سید مسعود راد به عنوان منتقد در کتابخانه علامه دهخدای شهرری نقد و بررسی شد. ب