العالم _ ایران / سیاسی حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در صدر یک هیئت بلند پایه سیاسی و اقتصادی، به دعوت رسمی رؤسای جمهوری سوئیس و اتریش به این دو کش