وزیر بهداشت با بیان اینکه امیدواریم شرایط مردم زلزله زده حتی بهتر از قبل شود، گفت: هنوز وضعیت روحی و روانی مردم مساعد نیست. به گزارش وبدا، دکتر سیدحسن هاشمی در