خرید کتاب سکه طلا

قدس آنلاین

- صفحه 7

لنزهایت را بردار رنگ نمی شود این آینه هرچقدرکه چشمانت دروغ بگویند قدس آنلاین آینه از پرکاربردترین عناصر در مضمون سازی شاعر ایرانی خصوصا در دوره سبک هندی یا اصفهانی است اساس این مضمون ها غالبا با شناخت خود رویارویی با خویشتن خود اهمیت صداقت و صراحت دریافت