قدس آنلاین - صفحه 7

سرشبکه های رسانه های معاند خارجی توسط پاسداران گمنام سازمان اطلاعات سپاه در سیستان وبلوچستان دستگیر شدند. به گزارش قدس آنلاین: به نقل از سازمان اطلاعات سپاه است