قدس آنلاین - صفحه 6

همسر یکی از اعضای نفتکش ایرانی در برنامه حالا خورشید گفت: مگر اینها سرمایه مملکت نبودند؟ 3 روز اول صدا و سیما کجا بود؟ خبر بارش برف مهمتر از آتش گرفتن نفتکش بود