قدس آنلاین - صفحه 6

ولخرجی های اعضای لاکچری شورای شهر تهران تمامی ندارد و پس از خرید ماشین ها و تبلت های میلیونی اینبار نوبت به خرید کولرهای گازی در شرایط بحران آب کرده اند. به گزا