کتاب سکه های ماشینی قاجار

قدس آنلاین

- صفحه 6

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان به موضع گیری های مقامات بحرینی درباره دخالت ایران در حادثه انفجار خط لوله نفت در آن کشور واکنش نشان داد به گزارش قدس آنلاین بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با رد برخی ادعاها و موضع گیری های سخیف و بی پایه مقامات