قدس آنلاین - صفحه 5

کتاب «آتش و خشم» که به بررسی شخصیت فردی وسیاسی ترامپ می پردازد جنجال بزرگی در کاخ سفید به پا کرده است. به گزارش قدس آنلاین، در نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی یعنی چند م