خرید سکه کلکسیونی

قدس آنلاین

- صفحه 5

استعفای سعد حریری در خاک سعودی تحقیر بزرگی برای سعودی هاست چرا که آنها نتوانستند نزدیک ترین یار خود را مجبور کنند در خاک وطنش از سیاست های سعودی حمایت کند از این رو ناچار شدند او را در حالت خفقان وزندانی وبازداشت کنند در صورتی که بهتر بود آقای حریری استعف