قدس آنلاین - صفحه 5

نتایج بخش صحنه ای شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت توسط هیئت بازبین اعلام شد. به گزارش گروه فرهنگی قدس آنلاین، آثار پذیرفته شده در بخش صحنه ای شانزدهمین جشنواره ت