قدس آنلاین - صفحه 5

کارشناس مسائل روسیه اظهار داشت: گرچه سفر آقای ولایتی حامل پیام های رهبرمعظم انقلاب و رئیس جمهور است، اما در دو بعد مسائل سوریه و موضوع حفظ برجام و همکاری با شرک