قدس آنلاین - صفحه 4

کشتی نفتکش سانچی غرق شد و طبق اخبار اعلام شده دیگر امکان رسیدن به اجساد پرسنل و خدمه آن وجود ندارد. روحشان شاد...