قدس آنلاین - صفحه 4

صلاح زواوی با تأکید بر اینکه فلسطینی ها تن به معامله قرن و توطئه آمریکا برای سازش تن نخواهند داد گفت: اجازه نمی دهیم حقوق ملت فلسطین با این توطئه شوم ضایع شود.