قدس آنلاین - صفحه 3

عباسعلی کدخدایی تأکید کرد نظر مقام معظم رهبری در مورد عضویت کشور در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی که در دیدار نمایندگان مجلس با ایشان مطرح شد برای همه دستگا