قدس آنلاین - صفحه 3

رویترز طی گزارشی اعلام کرد ایران ۱.۳۳ میلیون بشکه در روز در ماه اکتبر به هند، چین، ترکیه و خاورمیانه نفت صادر کرده است. به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین ، غیر ا