ایران آنتیک

قدس آنلاین

- صفحه 3

شهید ادواردو آنیلی فرزند سناتور جیانی آنیلی مولتی میلیاردر مشهور ایتالیایی بود که ششم ژوئن ۱۹۵۴ در نیویورک به دنیا آمد قدس آنلاین شهید ادواردو آنیلی فرزند سناتور جیانی آنیلی مولتی میلیاردر مشهور ایتالیایی بود که ششم ژوئن ۱۹۵۴ در نیویورک به دنیا آمد پدرش ص