کتاب سکه های ماشینی قاجار

قدس آنلاین

- صفحه 238

اقتصادی به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم یک منبع تجاری آگاه گفت ایران حداقل یکی از بارگیری های سوخت خود برای ماه ژوئن به مقصد بازار آسیا را به تعویق انداخته است شرکت ملی نفت ایران در تلاش برای پس گرفتن سهم از دست رفته خود از بازار است و بعد از لغو تحری