قدس آنلاین - صفحه 238

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت:رای گیری کلیات لایحه بودجه به دلیل طولانی شدن اظهارات موافقان و مخالفان لایحه به جلسه بعد موکول شد. به گزارش قدس آنلاین، حسینعلی