گودرزی گفت:امروز با ادامه فعالیت سامانه بارشی در برخی استان های کشور رگبار باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید پیش بینی می شود. به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین،