خرید سکه کلکسیونی

قدس آنلاین

وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه ای گفت که طی ۱۱ ماه گذشته و پس از آعاز روندی که در آستانه شروع شد تلفات انسانی در سوریه کاهش زیادی داشته است به گزارش قدس آنلاین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پیش از نشست سه جانبه ایران روسیه و ترکیه در مصاحبه ای گفت