فیلم های «جنگ ستارگان: آخرین جدای» (Star Wars: The Last Jedi)، «فراتر از آسمان» (Beyond Skyline)، «دائمی» (Permanent) و انیمیشن «فردیناند» (Ferdinand) از مهمتر