خرید سکه کلکسیونی

فیدیبو

درباره کتاب رالز با «‌‌بی‌طرفی» اهداف مهمی تعقیب را می‌کند: حذف مناقشه‌ها از حوزۀ عمومی سیاست از جملۀ این هدفهاست. این مناقشه‌ها