ریشه واژه کار آفرینی از کلمه فرانسوی Enterepreneur می­باشد. این اصطلاح به معنای واسطه یا دلال، می­باشد. این واژه در طول زمان همراه با تحول شیوه های تولید و ارز