ایران آنتیک

فرهنگ نیوز

سازمان بهداشت جهانی پیش تر در گزارش خود در خصوص شیوع وبا در یمن اعلام کرده بود که مردم یمن از آب آشامیدنی سالم برخوردار نیستند و این مساله باعث شیوع موج جدید وبا در این کشور شده است. به گزارش فرهنگ نیوز، سازمان بهداشت جهانی روز ش