کتاب سکه های ماشینی قاجار

فرهنگ نیوز

سازمان بهداشت جهانی پیش تر در گزارش خود در خصوص شیوع وبا در یمن اعلام کرده بود که مردم یمن از آب آشامیدنی سالم برخوردار نیستند و این مساله باعث شیوع موج جدید وبا در این کشور شده است. به گزارش فرهنگ نیوز، سازمان بهداشت جهانی روز ش