کتاب سکه های ماشینی قاجار

فرهنگ امروز

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه ترجمه‌ای از قرآن خوب است که به فهم قرآن نزدیک باشد، گفت: نقد علمی وضعیت ترجمه‌های قرآن را بهبود می‌بخشد. به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایکنا؛ محمدعلی آذرشب، پژوهشگر زبان و ادبیات