خرید کتاب سکه طلا

فرصت امروز

جاناتان آیو طراح ارشد اپل در مصاحبه ای با وال استریت ژورنال، از جزییات تازه ای درباره اپل پارک پرده برداشته است. البته در این مصاحبه اشاره ای به تاریخ اتمام پروژه مذکور نشده، اما گویا آیو و تیم طراحی اپل طی فصل پاییز )به عنوان یکی از آخرین گروه ها( در