کتاب سکه های ماشینی قاجار

فرصت امروز

روز چهارشنبه قیمت سکه طلا و قیمت دلار در بازار تهران کاهش یافت به گزارش فرصت امروز قیمت سکه روز چهارشنبه در بازار تهران هزار و 500 تومان کاهش یافت این در شرایطی است که نیم سکه نیز با افزایش 3 هزار تومانی قیمت روبه رو شد به این ترتیب در بازار سکه امامی با