سرپرست مدیرعاملی باشگاه پدیده خراسان منصوب شد. به گزارش فرتاک ورزشی، پس از پذیرش استعفای حمیدرضا کریمویی از مدیرعاملی باشگاه پدیده، اعضای هیات مدیره این باشگاه