سرمربی تیم ملی انگلیس پیروزی شاگردانش مقابل تونس را پاداش عملکرد خوب و صبوری آنها برای استفاده از موقعیت های شان دانست. به گزارش فرتاک ورزشی، به دنبال پیروزی 2