فرتاک ورزشی - صفحه 42

بازی سپیدرود و پرسپولیس یک بازی درگیرانه و پربرخورد بود که البته روی چمن مصنوعی و عجیب ورزشگاه سردار جنگل تبدیل به مسابقه ای کم حادثه شد و در نهایت نتیجه بازی