پاری سن ژرمن برای جذب سنگربان اتلتیکو مادرید برنامه ویژه ای دارد. به گزارش فرتاک ورزشی، نشریه آس اسپانیا در گزارشی مطرح کرد که باشگاه پارس سن ژرمن پس از آن که