شرکت پورشه برای مدتی طولانی است که مشغول به ساخت خودروهای دیزلی است اما نهایتا تصمیم به تغییر این رویه گرفته و می خواهد تمرکز خود را روی اتومبیل های الکتریکی قر