شرکت گوگل در کنار طراحی جدید سرویس پست الکترونیکی جیمیل حالا اپلیکیشن Tasks را به عنوان یک اپلیکیشن مستقل و جداگانه برای یادآوری وظائف و رویدادها در دو نسخه iOS