ورزشگاه وایت هارت لین با فرمتی متفاوت در حال احداث است.به گزارش خبرگزاری فارس، تاتنهام چند ماهی است که بازی های خانگی خود را در ورزشگاه ومبلی جدید برگزار می کند