استاندار خراسان شمالی: ساخت مسیر ویژه دوچرخه باعث ترویج فرهنگ دوچرخه سواری می شود عصر خودرو- استاندار خراسان شمالی در همایش دوچرخه سواری بجنورد گفت: طراحی و ته