سکه ها جشنواره تخفیف

عصر جهان

رئیس کمیته پیشگیری از خودکشی: باید خانواده ها را آموزش دهیم که بتوانند مشکلات خود را بیان و روشهایی برای حل مسئله یاد بگیرند و جهت درمان افسردگی و اختلالات روانی به پزشک و روانشناس مراجعه نمایند. به گزارش رحیم آورچه خبرنگار پایگاه خبری عصرجهان، جلسه بر