روزنامه الاخبار در تحلیلی پیرامون سیاست ایران بعد از خروج ترامپ از برجام نوشت: مساله هسته ای از سال 2013 باب مذاکره بین ایران و امریکا را گشوده و زمینه لازم برا