خرید کتاب سکه طلا

سایت اعتماد آنلاین نوشت سید رضا اکرمی درباره تبدیل به حزب شدن جامعه روحانیت مبارز معتقد است که جامعه روحانی خود را نه تنها در قالب حزب که حتی تشکل هم نمی داند و فراتر از این هستند که بخواهند در مجموعه و زیرمجموعه تعریف شوند سید رضا اکرمی عضو جامعه روحانی