رعد و برق باعث تغییر مسیر سه پرواز به مقصد فرودگاه اصفهان شد. به گزارش عصر امروز به نقل از روابط عمومی فرودگاه بین المللی اصفهان، پرواز 224 ایران ایر مسیر بوشهر