قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی امروز در بازار تهران از یک تا 4 میلیون تومان افزایش یافت. به گزارش عصر امروز، قیمت پراید 131 امروز با افزایش دو میلیون تومانی