رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: میزان درآمد کمیته امداد استان تهران در سال 96 حدود 160میلیارد تومان بود. پرویز فتاح در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل ساب