وزارت امور خارجه چین روز چهارشنبه در پاسخ به طرح پیشنهادی رئیس جمهور فرانسه برای ایجاد یک ارتش اروپایی به منظور مقابله با تهدیداتی نظیر چین ، اعلام کرد که چین