مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان گفت: بر خلاف برخی اظهارنظرها، بارندگی های اخیر مشکل خاصی برای سمنان ایجاد نکرده است. به گزارش عرش نیوز،ایرج رئیسیان در جریان