خرید کتاب سکه طلا

طرفداری

نه تنها هیچ وبسایت فارسی زبان، بلکه هیچکدوم از سایتای مطرح انگلیسی زبان هم این تعداد خبر پیرامون فوتبال آلمان نداشتند. بسیاری از خبرهامون از سایت باشگاه ها، یا حتی بیلد که از مطرح ترین نشریات آلمان هست، زودتر کار شد. 25% سهم آیتم ویژه برای فوتبال آلمان بو