برای خرید آپارتمان نوساز ۴۷ متری در خیابان بنی هاشم به سرمایه ۴۰۰ میلیون تومانی نیاز است.به گزارش صدای ایران از میزان، با سرمایه ۴۰۰ میلیون تومانی می توان برای