6 هزار و 720 لیتر سوخت قاچاق در شهرستان مرزی تایباد کشف شد. به گزارش صبحانه، مرکز خراسان رضوی، فرمانده هنگ مرزی تایباد گفت: طی 24 ساعت گذشته، 6 هزار و 720 لیتر