به گزارش صبا، پیش فروش اینترنتی نمایش «هجوم»با نویسندگی علی صفری و کارگردانی رها حاجی زینل برای روزهای نخست هم اکنون در سایت تیوال آغاز شد.مهدی ابوحمزه، امیر ش