به گزارش «صبا»، استن لی نویسنده داستان های مصور که درخلق کاراکترهای مشهوری چون «مرد آهنی»، «چهار شگفت انگیز»، «مرد عنکبوتی» و «مردان ایکس» نقش مهمی داشت در ۹۵