ایران آنتیک

صاحب نیوز

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از صدور جریمه سنگین برای قاچاقچی برنج در اصفهان خبر داد به گزارش صاحب نیوز غلامرضا صالحی امروز با اشاره به رسیدگی به پرونده کشف 115 تن برنج خارجی قاچاق در تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت این محموله به ارزش شش میلیارد و 314 میلی