وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به برخی ابهامات حقوقی درباره رژیم حقوقی خزر پاسخ داد. به گزارش «شیعه نیوز»، وزارت امور خارجه کشورمان به برخی ابهامات حقوقی