رئیس جمهوری مصر اعلام کرد که خسارت های ملت های عربی از رخدادهای سال ۲۰۱۱ و انقلاب ها و تحولات پس از آن به ۹۰۰ میلیارد دلار ضرر و ۱.۴ میلیون کشته و ۱۵ میلیون آوا