وقتی آستین هایمان را بالا می زنیم و عزم جزم می کنیم که استارت آپی راه بیندازیم، در ذهنمان حلاجی می کنیم که استارت آپ چیست و ایده مان استارت آپی هست یا نه. مقیا