محمد شریعتمداری با صدور پیامی به پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب لبیک گفت. به گزارش شمانیوز، محمد شریعتمداری با صدور پیامی به پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب لبیک گف