شفقنا - صفحه 7

شفقنا- شورای عالی قضایی عراق از بازداشت شماری از افراد در رابطه با حادثه آتش سوزی در انبار حاوی صندوق های اخذ رای انتخابات پارلمانی اخیر در پایتخت این کشور خبر