شفقنا - صفحه 5

عکس: ابوالفضل نسائی شفقنا رسانه- سمیرا بختیار: از میانمار و ماجرای مظلومیت مسلمانان رانده شده از این کشور تصاویر بسیاری در رسانه ها منتشر شده است که رسانه های ا