شفقنا - صفحه 4

شفقنا – کلمات قصار / قرآن کریم: حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکیل (سوره مبارکه آل عمران آیه۱۷۳ خداوند ما را کفایت می کند و او چه خوب نگهبان و یاورى است متن