شفقنا - صفحه 4

شفقنا- مالزی اعلام کرد همکاری های امنیتی خود با عربستان برای مقابله با تروریسم و جرایم مرزی مانند قاچاق را افزایش می دهد. به گزارش شفقنا به نقل از ایرنا، احمد