شفقنا - صفحه 3

شفقنا- عمده مسایلی که از سوی ولیعهد عربستان در دیدار با رییس جمهوری آمریکا مطرح خواهد شد، اعمال فشار بر تهران و راهکار اساسی برای خروج از بحران یمن و سوریه خوا