شفقنا - صفحه 3

شفقنا- مدیر عامل توتال فرانسه در اظهاراتی تاکید کرد تحریم های آمریکا بدین معناست که هیچ شرکت نفتی بزرگی نمی تواند ریسک تجارت با ایران را پذیرد. www.fa.shafaqna