شفقنا - صفحه 2

شفقنا- ائتلاف تحت رهبری آمریکا یکی از پایگاه های ارتش سوریه در شرق این کشور را بمباران کرده و در نتیجه آن نیز شماری کشته و زخمی شدند. به گزارش سرویس ترجمه شفقن