شفقنا - صفحه 2

شفقنا- نخست وزیر رژیم صهیونیستی تهدید کرد که در صورت ادامه آن چه تجاوزگری های جنبش حماس خواند، واکنش نظامی شدیدتری خواهند داشت.