شفقنا- حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی بر ریشه یابی فساد در جامعه و استفاده از تجهیزات و امکانات داخلی برای مقابله با گرانفروشی و نظارت بر قیمتها تاکید کرد. ب