یک رسانه صهیونیستی از دعوت رسمی وزیر امنیت این رژیم از بن سلمان برای سفر به اسرائیل خبر داد. به گزارش شفاف، روزنامه صهیونیستی هاآرتص، روز چهارشنبه نوشت که «اسرا