تلگرام اعلام کرد ایران به دلیل حضور در فهرست تحریم های آمریکا نمی تواند از ارز رمزنگار «گرم» این پیام رسان استفاده کند. به گزارش شفاف، بر اساس اعلام رسمی خبرگز