دانشمندان اعلام کردند که بزاق پشه که می تواند نوع آن غیرمنتظره باشد، واکنش سیستم ایمنی بدن را برای مدت طولانی به مدت بیش از هفت روزبه همراه خواهد داشت. شفا آنلا