براساس اعلام کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران، تمام مقاطع تحصیلی فردا سه شنبه نیز تعطیل هستند. به گزارش شفا آنلاین،براساس اعلام کمیته اضطرار آلودگی هوای است