شعار سال - صفحه 7

شیرین گرامی، نخستین زن سه گانه کار ایرانی حاضر در بازی های آسیایی می باشد. شعار سال: ممنوعیت حضور بانوان سه گانه کار ایرانی در رقابت های بین المللی این رشته چند