ایران آنتیک

شعار سال

- صفحه 6

ترامپ در جریان حمله تروریستی داعش به تهران در توییتی کنایه آمیز با قربانیان ابراز همدردی کرده بود توییتی که محمد جواد ظریف لحن آن را نفرت انگیز توصیف کرد شعارسال برنی سندرز سناتور مستقل ایالت ورمونت آمریکا و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اخیر این