شعار سال - صفحه 5

فراکسیون های امید و ولایی در سومین سال مجلس دهم قصد دارند آرایش سیاسی خود را برای حضور در انتخابات هیات رئیسه و ارسال پیام های جداگانه برای لاریجانی، دولت و پای