خرید سکه کلکسیونی

شعار سال

- صفحه 5

رئیس کمیته امداد امام خمینی ره از افزایش سه برابری مستمری مددجویان شش شهرستان آسیب دیده کرمانشاه خبر داد شعار سال سید پرویز قتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی ره در خصوص خسارت وارده شده به مددجویان تحت پوشش این نهاد در زلرله غرب کشور اظهار کرد تمامی مددجویا